YI SHENG HARDWARE ENTERPRISE CO., LTD.

Inquire Now Add to Inquiry Cart
No. Picture Product Name / Descriptions Select

1.

Diagonal Pliers
Model: YS-563
Professionally manufactured pliers: diagonal pliers, needle-nose pliers, bend-nose pliers, wire strippers, round-nose pliers, cutting pliers, wire ro... (Read more)

2.

Needle-nose Pliers
Model: YS-764
Professionally manufactured pliers: diagonal pliers, needle-nose pliers, bend-nose pliers, wire strippers, round-nose pliers, cutting pliers, wire ro... (Read more)

3.

Bend-nose Pliers
Model: YS-765
Professionally manufactured pliers: diagonal pliers, needle-nose pliers, bend-nose pliers, wire strippers, round-nose pliers, cutting pliers, wire ro... (Read more)

4.

Bend-nose Pliers
Model: YS-665
Professionally manufactured pliers: diagonal pliers, needle-nose pliers, bend-nose pliers, wire strippers, round-nose pliers, cutting pliers, wire ro... (Read more)

5.

Wire Stripper
Model: YS-763
Professionally manufactured pliers: diagonal pliers, needle-nose pliers, bend-nose pliers, wire strippers, round-nose pliers, cutting pliers, wire ro... (Read more)

6.

Round-nose Pliers
Model: YS-661
Professionally manufactured pliers: diagonal pliers, needle-nose pliers, bend-nose pliers, wire strippers, round-nose pliers, cutting pliers, wire ro... (Read more)

7.

Cutting Pliers
Model: YS-10
Professionally manufactured pliers: diagonal pliers, needle-nose pliers, bend-nose pliers, wire strippers, round-nose pliers, cutting pliers, wire ro... (Read more)

8.

Wire Rope Cutter
Model: YS-10
Professionally manufactured pliers: diagonal pliers, needle-nose pliers, bend-nose pliers, wire strippers, round-nose pliers, cutting pliers, wire ro... (Read more)

9.

Flat-note Pliers
Model: YS-762
Professionally manufactured pliers: diagonal pliers, needle-nose pliers, bend-nose pliers, wire strippers, round-nose pliers, cutting pliers, wire ro... (Read more)

10.

Split Ring Pliers
Model: YS-668A
Professionally manufactured pliers: diagonal pliers, needle-nose pliers, bend-nose pliers, wire strippers, round-nose pliers, cutting pliers, wire ro... (Read more)

11.

Split Ring Pliers
Model: YS-968A
Professionally manufactured pliers: diagonal pliers, needle-nose pliers, bend-nose pliers, wire strippers, round-nose pliers, cutting pliers, wire ro... (Read more)

12.

Split Ring Pliers
Model: YS-669A
Professionally manufactured pliers: diagonal pliers, needle-nose pliers, bend-nose pliers, wire strippers, round-nose pliers, cutting pliers, wire ro... (Read more)

13.

Split Ring Pliers
Model: YS-969A
Professionally manufactured pliers: diagonal pliers, needle-nose pliers, bend-nose pliers, wire strippers, round-nose pliers, cutting pliers, wire ro... (Read more)

14.

Mini Bolt Cutter
Model: YS-10B
Professionally manufactured pliers: diagonal pliers, needle-nose pliers, bend-nose pliers, wire strippers, round-nose pliers, cutting pliers, wire ro... (Read more)

15.

Fishing Pliers
Model: YS-963B
Professionally manufactured pliers: diagonal pliers, needle-nose pliers, bend-nose pliers, wire strippers, round-nose pliers, cutting pliers, wire ro... (Read more)

16.

Plastic Cutting Pliers
Model: YS-963
Professionally manufactured pliers: diagonal pliers, needle-nose pliers, bend-nose pliers, wire strippers, round-nose pliers, cutting pliers, wire ro... (Read more)

17.

Cable Stripper
Model: YS-663
Professionally manufactured pliers: diagonal pliers, needle-nose pliers, bend-nose pliers, wire strippers, round-nose pliers, cutting pliers, wire ro... (Read more)

18.

Electronic Pliers
Model: YS-663
Professionally manufactured pliers: diagonal pliers, needle-nose pliers, bend-nose pliers, wire strippers, round-nose pliers, cutting pliers, wire ro... (Read more)

19.

Jewelry Pliers
Model: YS-662
Professionally manufactured pliers: diagonal pliers, needle-nose pliers, bend-nose pliers, wire strippers, round-nose pliers, cutting pliers, wire ro... (Read more)

20.

Jewelry Pliers
Model: YS-664
Professionally manufactured pliers: diagonal pliers, needle-nose pliers, bend-nose pliers, wire strippers, round-nose pliers, cutting pliers, wire ro... (Read more)

21.

Long-nose Pliers
Model: YS-768
Professionally manufactured pliers: diagonal pliers, needle-nose pliers, bend-nose pliers, wire strippers, round-nose pliers, cutting pliers, wire ro... (Read more)

22.

Bend-nose Pliers
Model: YS-769A
Professionally manufactured pliers: diagonal pliers, needle-nose pliers, bend-nose pliers, wire strippers, round-nose pliers, cutting pliers, wire ro... (Read more)

23.

Bend-nose Pliers
Model: YS-969
Professionally manufactured pliers: diagonal pliers, needle-nose pliers, bend-nose pliers, wire strippers, round-nose pliers, cutting pliers, wire ro... (Read more)

24.

Split Ring Pliers
Model: YS-968
Professionally manufactured pliers: diagonal pliers, needle-nose pliers, bend-nose pliers, wire strippers, round-nose pliers, cutting pliers, wire ro... (Read more)

 

Contact Information

Company:YI SHENG HARDWARE ENTERPRISE CO., LTD.
Address:No. 13-85, Fushing Rd., Fushing Township, Changhua County, Taiwan 50643
Telephone:886-4-779-3934
Fax:886-4-779-4086
Skype: